Jiaojian (Tristan) Shi

E-mail: 

jiaojian [AT] mit.edu

Phone: 

(617) 253-1956

Office: 

6-026

Position: 

Graduate student

Year joined: 

2015

Alumni since: 

2021